แฟรนไชส์คุมองตั้งอยู่ทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดในโลก ด้วยจำนวนศูนย์คุมองกว่า 24,700 ศูนย์ คุมองมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก ณ เวลานี้ในที่แห่งหนึ่งแห่งใดของโลกต้องมีใครสักคนที่กำลังเรียนคุมองอยู่

เรากำลังเร่งค้นหาบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในประเทศต่างๆ

รูปแบบธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว

ในฐานะที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ ท่านควรต้องดำเนินธุรกิจที่มีรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 50 ปี จากประสบการณ์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แบบฝึกหัดของคุมองได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเรียนรู้และการเติบโตของนักเรียน

เราสนับสนุนความมุ่งมั่นของท่าน

เราจะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีผลกำไร ขณะเดียวกันเรามีการจัดฝึกอบรมอย่างครอบคลุมและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนานักเรียนทุกวัยจากศักยภาพที่เขามีอยู่ให้ประสบความสำเร็จ

 • การฝึกอบรม

  • การฝึกอบรมเนื้อหาที่ครอบคลุม
  • สัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับธุรกิจของท่าน
  • เรียนรู้จากแฟรนไชส์คุมองสาขาอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ
 • การสนับสนุนแบบมืออาชีพ

  • การช่วยเหลือในการเตรียมตัวเปิดศูนย์ตามรูปแบบธุรกิจของคุมอง
  • ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงาน
  • ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพแบบฝึกหัดของคุมองอยู่เสมอ
 • ผลที่จะเกิดขึ้น

  • เป็นคุณครูคุมองในพื้นที่ชุมชนของท่าน
  • ช่วยค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเรียนของท่าน
  • สร้างผู้นำในอนาคต

งานของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานกับเด็กเป็นรายบุคคล

ในฐานะแฟรนไชส์ ท่านก็เป็นคุณครูคุมองคนหนึ่งที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนของท่าน คุณครูคุมองของเรามีบทบาทสำคัญมากในการวางรากฐานการเรียนของนักเรียนโดยช่วยให้พวกเขาค้นหาศักยภาพในการเรียนรู้ที่แท้จริงในตัวของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณครูคุมองยังเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะให้การศึกษาแก่นักเรียน ดังนั้นท่านควรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย
 • สุภาพสตรี อายุ 27 – 45 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา
 • มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

สนใจลงทะเบียนกับเราวันนี้

ข้อกำหนด

 • อ่านข้อมูลในหน้านี้อย่างละเอียด
 • ลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลสำหรับการเริ่มต้นเปิดศูนย์คุมอง
 • ทางสำนักงานจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมอง

ก่อนเข้าร่วมสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์ จะเป็นขั้นตอนการกรอกใบสมัครและสอบข้อเขียน รวมทั้งอาจจะขอให้ส่งเอกสารบางรายการซึ่งทางสำนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองจะอธิบายอย่างละเอียดถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง บทบาทของคุณครูคุมอง รวมทั้งองค์ประกอบที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานของศูนย์คุมองประสบความสำเร็จ

ผู้สมัครที่ผ่านจะได้รับเชิญให้เข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยเราจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคุณครูคุมอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถาม ซึ่งการสัมภาษณ์อาจจะมีมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละสำนักงาน รวมทั้งบางสำนักงานอาจจะมีข้อกำหนดในการคัดเลือกด้วยวิธีอื่นๆ อีกด้วย

ผู้สมัครที่ผ่านมาถึงขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานเพื่อเด็กๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานแต่ละแห่ง

หากท่านผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เราจะเชิญเข้าฝึกอบรมสำหรับผู้เปิดศูนย์ใหม่

ทันทีที่เข้าฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว เราจะเชิญท่านเข้ามาเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์คุมอง

แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส่วนแบบทดสอบของวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาการอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง

โดยทั่วไปการฝึกอบรมจัดขึ้นที่สำนักงาน ผู้สนใจเปิดศูนย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมของบริษัทและจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และหลังจากที่ศูนย์เปิดทำการแล้ว คุณครูคุมองจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์ของท่าน

เนื้อหาของการฝึกอบรมครอบคลุมถึง:

 • หลักการสอนและแบบฝึกหัดคุมอง
 • ระบบการเรียนแบบคุมอง หลักสูตร และเนื้อหาแบบฝึกหัดคุมอง
 • การประเมินความสามารถและการรับสมัครนักเรียน
 • การให้การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • การพูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
 • กลยุทธ์ในการบริหารศูนย์
 • คู่มือการบริหารศูนย์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติ

การเปิดศูนย์คุมองแห่งใหม่จะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ของคุมอง โดยเรามีเป้าหมายที่จะมอบโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้ามาเรียนในระบบการเรียนแบบคุมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมโลกต่อไป

บทสัมภาษณ์คุณครูคุมอง

ตอนนี้ดิฉันมีนักเรียนคนหนึ่งที่เริ่มต้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อตอนอายุ 4 ขวบซึ่งยังเขียนไม่ได้และนับเลขเกิน 10 ไม่ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี เขาเริ่มเรียนเนื้อหาที่เกินอายุของเขาไป 5 ปี ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่คุมองสามารถให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กแต่ละคน

คุณครู Anna จากประเทศสิงคโปร์

การได้เห็นนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์จบระดับสุดท้ายเป็นคนแรกโดยใช้ความพยายามในการทำแบบฝึกหัดระดับสูงๆ ด้วยตัวของเธอเอง ทำให้ดิฉันตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบการเรียนคุมองที่แท้จริงเป็นอย่างไร ตอนนี้เธอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศออสเตรเลีย และเธอผู้นี้เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันในฐานะครูคุมองพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นมาโดยตลอด

คุณครู Suzie จากประเทศออสเตรเลีย

การที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งมาเริ่มฝึกฝนบวกลบเลขในใจ ไม่นานเค้าก็มีความสามารถเพิ่มขึ้น มั่นใจในตนเองมากขึ้นและมุ่งมั่นจนสามารถเรียนจบระดับสุดท้ายได้โดยใช้เวลาเพียง 4 ปีตอนเรียนอยู่ชั้นป.6 ทำให้ดิฉันเข้าใจถ่องแท้ถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของระบบการเรียนคุมองที่สามารถพัฒนาเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เก่งขึ้นจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

คุณครูวิชุดา จากประเทศไทย